Giuseppe Millico : Oeuvres pour harpe. Degli Esposti, Kamiya, Nuzzoli.